Home  >  Ontketen je spirit

©, Disclamer & Privacy

Ragility

-- Inner Ragility: Ontketen je spirit --

  Inner Ragility richt zich op het ontketenen van de human spirit ofwel het ontketenen en aan het werk zetten van het levende in de mens. Het resulteert o.a. in:
 • &    betere toegang tot je bewuste en onbewuste kennis / denkprocessen
 • &    meer energie op het werk en privé
 • &    excellente performance
 • &    gezondheid en hogere vormen van gezondheid

Drie gebieden

Ons werk richt zich op de drie kerngebieden van het levende: het natuurlijk herstelvermogen, het innerlijk energiesysteem en het innerlijk kennissysteem.


Figuur: de drie kerngebieden van de levende mens

Deze 3 gebieden hebben een sterke wisselwerking. Elk kerngebied kan niet worden bekeken zonder de twee andere! Ze worden ook wel de innerlijke kennis- en energie-mogelijkheden van de mens genoemd. Samen vormen ze een uniek potentieel, het levende in de mens. Van nature heeft ieder mens ze in principe binnen handbereik. Bij goed gebruik bieden ze unieke mogelijkheden.

If we are unable to control ourselves, others will control us instead, and we will find ourselves in the grips of external circumstances and internal struggles.

~ Marianne Williamson ~

Huidige situatie

In de dagelijkse praktijk wordt dit unieke potentieel door de mens onbewust veelal ad hoc en beperkt gebruikt. Daarnaast overbelast hij ook nog eens het kleine deel van zijn mogelijkheden dat hij wel gebruikt. Zo heeft hij zichzelf, onbewust, onnodig grote beperkingen opgelegd.

Life en performance skills voor de 21ste eeuw

Inner Ragility heeft de zgn. life and performance skills voor de 21ste eeuw ontwikkeld om de mens te helpen zijn eigen unieke potentieel beter en meer aan het werk te zetten. De crux is ‘‘inner control’’ ofwel persoonlijk meesterschap.

If we are unable to control ourselves, others will control us instead, and we will find ourselves in the grips of external circumstances and internal struggles

~ Prof. dr. Aliev ~

Onze aanpak

  Onze aanpak gaat uit van de mens als levend wezen / systeem en is gebaseerd op:
 • een holistische benadering
 • wat ieder mens zelf kan doen
 • een integratie van de (nieuwste) wetenschappelijke inzichten uit vele disciplines, oude wijsheden en best practices uit de dagelijkse praktijk (van bedrijven, ruimtevaart, topsport, de natuur, etc).
 • Centraal staat steeds het realiseren van concrete verbeteringen, zowel op korte termijn als structureel.

Resultaat

Het resultaat is een groeipad van gezondheids- en performance verbeteringen tot ver voorbij de huidig geaccepteerde grenzen. Ofwel een serie van breakthroughs in performance en life (gezondheid, energie, welzijn, ….). Betere performance en betere gezondheid en ook werk en privé gaan daarbij hand in hand. Ze versterken elkaar i.p.v. dat de ene ten koste gaat van de ander.

Uitdaging in de 21ste eeuw
De toekomstige welvaart – en zelfs het overleven – van de ontwikkelde economieën zal in toenemende mate afhangen van de productiviteit van de kenniswerkers

~ Peter Drucker ~