Home  >  Ontketen de spirit  >  Innerlijk energiesysteem

©, Disclamer & Privacy

Ragility

-- Het innerlijk energiesysteem van de mens --

Energie is het vermogen tot actie. De innerlijke energie van de mens is niet alleen fysiek of mentaal. Wij onderscheiden 4 niveaus, te weten fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Deze niveaus beïnvloeden elkaar sterk. (zie figuur)


Figuur: energienivo’s van de mens

De innerlijke energie heeft o.a. grote invloed op de kennisprocessen bij de mens, op de emoties / mood, op de gezondheid, op relaties en op de werk-privé balans. Zo heeft de innerlijke energie ook een grote invloed op de performance van de organisatie.

Your first and foremost task as a leader is to take charge of your own energy and then to orchestrate the energy of others.

~ Peter Drucker, 1998 ~

    In de huidige maatschappij wordt bij performance de factor tijd vaak als de beperkende factor gezien. Echter steeds meer wordt ingezien dat niet tijd doch energie de beperkende factor is. En dat juist de energie bewust verder kan worden ontwikkeld en gestuurd. Enkele belangrijke aspecten daarbij zijn:
  • het bewust worden van de eigen energie op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau
  • het herstel na belasting
  • de belastbaarheid
  • het kunnen neerzetten van de zgn. optimale performance state
  • het kunnen presteren onder moeilijke omstandigheden (toughness)

Managing energy not time, is the key to high performance.

~ Jim Loehr ~

Innerlijk energiemanagement is het verder ontwikkelen en managen van het eigen innerlijk energiesysteem (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel), zowel op de korte termijn als structureel. Uiteindelijk is het gericht op het langer en beter kunnen richten van je eigen gedachten, focus, emoties, gevoelens, fysieke energie en wilskracht.